Luftfoto Holme

Luftfoto over Rosenvangs Allé mod Holme med Rundhøjgårdens marker i midten og Jyllands Allé til venstre
Foto over Chr. X’s Vej mod Rundhøj-arealet i 1954
Holmevej og Gammel Holmevej i 1957. Til venstre Holme Skole
Foto af Holmevej i 1957 med Rundhøjgården og videre mod Holme
Foto af det centrale Holme i 1957
Rundhøjskolen og den delvise færdige Rundhøj-bebyggelse i 1967
Holme fotograferet fra syd i 1970 i forgrunden firmaet Svend Andresen
Industrikvarteret i 1974