Forretninger

Forretninger i  Skåde, Højbjerg og Holme
Højbjerg-Holme Lokalarkiv har udarbejdet oversigter over, de forretninger der har været ved de store veje og i centrene i Højbjerg og Holme fra 1930erne.
Oplysningerne kommer fra mange forskellige kilder. De væsentligste kilder har været vejvisere, annonceblade, telefonnøgler, avisudklip, skatte- og adressebøger, billeder og andet materiale på arkivet, samtaler med nuværende og tidligere forretningsindehavere og personer, som har boet i området i mange år.
Det har ikke alle steder været muligt at få en fuldstændig oversigt over hvilke forretninger, der har været på de forskellige adresser. Det hænger bl.a. sammen med, at vejviserne i perioder ikke indeholder oplysninger om forretningerne fordelt på veje og centre.
Af oversigterne fremgår det, at der frem til 1970erne har været et stort antal dagligvare- og udvalgsvarebutikker på de 3 hovedstrøg i området. Fra 1970erne og frem reduceredes antallet af butikker meget, og butikssammensætningen ændredes afgørende. I løbet af disse år forsvandt næsten alle dagligvarebutikker og en stor del af udvalgsvarebutikkerne blandt andet som følge af ændrede indkøbsvaner. Medvirkende til ændringen var også etableringen af indkøbscentrene i området, Kridthøjcentret i 1960, Rundhøjcentret i 1969, Skådecentret i 1988/89 og Føtex i Holme i 1990.

Oversigterne omfatter følgende veje og centre:
Oddervej
Rosenvangs Allé
Kridthøjcentret
Rundhøjcentret
Forretningerne på de mindre veje i området er ikke medtaget i oversigterne.
Oversigterne er illustreret med billeder af forretningerne.

På Arkiv.dk findes flere billeder. Indtast adressen i søgefeltet for se mere om forretningen: Klik her