Interview

Arkivet har mange interview. Både gamle, som er digitaliserede kassettebånd, men også flere fra nutiden. Bent Stougaard Nielsen har udført et kæmpearbejde med at udskrive de fleste af disse interview.

Klik på interviewets nummer for at hente det.

U501                 5 interview
U502                  Hans Peter Hansen fortæller om Saralystgården
U503                  Jens Olsen & M. Rasmussen om Madam Frandsens gård
U504                  Om 1910’erne i Skåde
U505                  Børge Møller Madsen: Teglværkerne i Højbjerg og Skåde
U506                  A. Aage Kolind: Om Saralystgården B. Hans M. Sørensens erindringer
U507                  Therkildsen og Færch: Om Skåde Skole
U509                  Børge Møller Madsen: Om Emiliedal og Kragelund teglværker
U510                  Buchhave og Gudikke Jensen: Om Frederikskirken og Helligåndskirken
U511                  Børge Møller Madsen: Om Saralystgården
U512                  Børge Møller Madsen: Om Møllerne langs Skambækken i Marselisborgskoven
U513                  Helga Hjernøe: Om Skåde
U514                  Georg Stjernfeldt: Trafikvagt ved Holme Skole
U515                  Jens Buch Jensen: Om Gartneriet Skovmarken og andre gartnerier
U516                  Jørgen Thorsted: Hvorfor lokalhistorie
U517                  K. Kidde og A.  Rasmussen: Højbjerg Biblioteks historie
U518                  Afskedsreception for Inge Lundin
U519                  Mogens og Gunnar Hjernøe: Om villaerne og livet i Skåde
U521                  A. Hedegaard og K. Kidde m.fl.: Om Højbjerg Lokalhistoriske Arkiv
U522                  Anny Hedegaard: Om indbruddet på kommunekontoret
U523                  Ellen Mathiasen: Erindring som lærer på Kragelundskolen
U524                  Flere fortællere i radioudsendelse: Golfbanen i Skåde
U525                  Hans Wissendorf Jensen: Om Skåde og Holme omkring 1920 – 30
U526                  Købmand på Rosenvangs Allé 199
U528                  Barndom ved Moesgård Strand
U530                  Jørgen Nymark fortæller om sin barndom
U531                  Jørgen Nymark fortæller om sin ungdom g teglværkerne i Højbjerg og Skåde
U532                  Jørgen Nymark fortæller
U533                  Willy Rasmussen: Om villaerne i Skåde Bakker
U534                  Willy Rasmussen: Mere om de store villaer i Skåde Bakker
U535                  Brdr. Fritz: Om Andreas Fritz og Hørhavevej 69, Wohlert og Poul Nymark 
U536                  Anders P. Jensen: Om arbejdsprocesser på Kragelund Teglværk
U537                  Anders P. Jensen: Om barndom og ansættelsen på Højbjerg Maskinfabrik
U538                  Anders P. Jensen: Om Skåde og kong Christian d. X.
U539                  Tage Madsen: Om gartnerier og om gamle Højbjerg
U540                  Aage Jedich: Holme Tranbjerg Kommunes historie
U544                  Søren M. Michaelsen:  og om Mit liv i Skåde og smed på Moesgård
U545                  Søren M. Michaelsen: Mere om gamle Skåde
U546                  Karen Kidde: Om Højbjerg Bibliotek og arbejdet i sognet
U548                  Jens og Rasmus Christensen: Om Holme og Kragelund omkring 1900 – 1920
U549                  J. Carlsen: Om modstandsgruppen i Højbjerg og Skåde
U550                  Taler ved pastor Buchhaves 40-års jubilæum
U551                  Valborg Larsen: Om Saralyst-området og nogle personer
U552                  Flere taler ved Rundhøjskolens indvielse okt. 1966
U556                  Vagn Jensen i radioudsendelse: Om Holmes tilblivelse
U557                  T. Rasmussen og S. Nikolajsen: Om Skåde, gårde, golfbaner og mennesker fra Skåde
U558                  Johanne M. Willer: Feriebarn på Moesgård
U559                  Vagns Jensen tale ved Holme Skoles 250 års jubilæum
U560                  Radioudsendelse med Charles Andersen i anledning af Holme Kirkes nye klokker
U561                  Elvar Broholt fortæller om Holme om personer i Holme fra 1924 til 1935
U562                  Axel Nielsen, tidligere ejer af Kalkærgården, fortæller om gårdens historie og om andre gårde
U563                  Intervieweren fra Østjyllands Radio taler med børn i et optog og med en bibliotekar
U565                  94 årige Gustav Rasmussen fortæller i 1989 om sit liv og om at være som maler i Holme
U568                  Else Andersen fortæller om de forskellige mennesker, der boede i Holme
U570                  Holme Biblioteks historie og lukning
U571                  Aage Møller Pedersen fortæller om sin barndom i Holme og sit liv i Helsingør som medlem af byrådet
U572                  Lis og Per Jacobsen fortæller om deres Liv og om skomagerforretningen på Rosenvangs Allé
U574                  Flemming Simonsen fortæller om sin barndom i Skåde og om sin videre uddannelse
U575                  Ole Tolboe fortæller in sin barndom på Hørhavevej og i Højbjerg og Skåde.
U576                  Claus Hedeman beretter om sin barn- og ungdom i Højbjerg
U577                  Claus Hedemann fortæller om sin tid på Moesgård gods, hvor faderen var gartner
U578                  Gert Enevoldsen fortæller om sin barndom og ungdom i Skåde, og om sit arbejder
U579                  Gert Rasmussen fortæller om forretninger og deres ejere
U580                  Inge Holm: Spejderbevægelsen i Højbjerg og om at være spejderleder
U581                  Ib Karslsmose fortæller om sin barndom og ungdom i Skåde og Højbjerg
U582                  Ole Tolboe fortæller om sin barndom under besættelsen i Højbjerg
U583                  Hovald Christen fortæller om sin tid som Chauffør og tjener i Villa Arnak
U584                  Gert Rasmussen fortæller om slægtsgården Bushølgård