Før og nu

Før nu billeder er lavet, så man kan flytte en streg på billedet og derved se samme motiv på et andet tidspunkt.
Vi har valgt at lave undermenu med Højbjerg – Holme og Skåde.

Der vil løbende komme ny, og de vil blive anbragt øverst på siden.