Kridthøj

Forretninger på Kridthøj er delt i 3 grupper, som kan ses på menuen.

Kridthøjvej mod syd: Nr. 1 – 7
Kridthøjvej mod nord: Nr. 2 – 8
Mod Olaf Rudes Vej: Nr. 22 – 26

Kridthøjcentret eller Kridthøj Torv er etableret i begyndelsen af 1960’erne i forbindelse med kraftige udvidelser af boligområderne i
denne del af den daværende Holme-Tranbjerg Kommune.
Saralystbebyggelsen er fra slutningen af 1940’erne og Mosegården er fra 1950.

Langs Rosenvangs Allé og de tilstødende veje var parcelhusbebyggelserne ved at tage fart i disse år. Arbejdernes Andelsboligforening,
AAB, fik i slutningen af 1950’erne tilladelse til at opføre Kridthøjbebyggelsen med ca. 350 lejligheder og et antal forretninger.

Betegnelsen Kridthøj refererer angiveligt til en ikke bevaringsværdig og derfor nedlagt bronzealderhøj i området, ovenfor Kridthøjvej
på den anden side af Saralyst Allé. På ældre kort hedder højen Gretbjerg. Der stod engang et vandtårn på højen.

Butikscentret er opført ad 2 gange. Første del på sydsiden af Kridthøjvej med 6 butikker blev taget i brug i efteråret 1960. Resten af
centret er etableret i årene derefter og taget i brug i 1963.
Butikscentret er opført og ejedes af Arbejdernes Andels Boligforening AAB. Arkitekten på butiksbyggeriet var Poul C. Poulsen. I 2015

solgte AAB Kridthøjcentret til ejendomsselskabet Nordic Real Estate Partner, der også ejer Veri Centret i Risskov. Senere købte Skåde Brugsforening alle forretningerne.

I beskrivelsen af forretningerne er ejendommen Rosenvangs Allé 199 medtaget som en del af Kridthøjcentret. Her drev købmand Stjer forretning fra 1950’erne og senere drev JK Isenkram forretning i ejendommen. Desuden er medtaget ejendommen Kridthøjvej 8, hvor
først ALTA og nu KIWI har forretning.

Oplysningerne om butikkerne stammer i vid udstrækning fra vejvisere og telefonbøger samt samtaler og interviews med nuværende og tidligere butiksindehavere. Desuden har vi fundet informationer i tilgængeligt materiale på lokalarkivet, avisartikler, annonceudklip og en kassebog fra centerforeningen fra Kridthøjcentret. I kassebogen kan vi se, at julemanden på torvet i 1964 fik 126 kr. for sin indsats. Hans
støvler havde kostet 33,50 kr.

Medarbejderne på arkivet, hvoraf mange har haft deres opvækst i området, har også kunnet bidrage med informationer.