Holme Kirke

I 1680 kom kirken til at tilhøre baroniet Marselisborg, som så ejede kirken indtil 1860, hvor kirken gradvis overgik til “hartkornsejerne”, som var en betegnelse for gårdmændene. Kirken gik over til selveje i 1913.
Selve bygningen var en gammel middelalderkirke, og baroniet havde bl.a. nedbrudt tårnet og brugt materialerne til andre byggerier.
Kirken var dog i så dårlig forfatning, at man i 1882 nedbrød den og byggede en ny kirke, som blev indviet 1. søndag i advent samme år.

I 1968-69 skete der en stor om- og tilbygning. Koret blev revet ned, og skibet forlænget. Alteret bestod af granit sten. Der blev også tilbygning i siderne, så der blev flere siddepladser. I 1982 blev altertavlen erstattet af en stor mosaikrude, og i 1988-89 kom der 2 mindre mosaikruder.  I 2012 blev kirken renoveret.

Gå til Holme Kirkes hjemmeside: Klik her

Hent PDF-dokument om kirken historie fra Kirken hjemmeside: Klik her