Gårde i Skåde

Næsten alle gårdene i Skåde lå tæt samlet langs Skådevej. Oddervej, som ligger øst for Skåde, blev først anlagt omkring 1845. Førhen gik landevejen mod syd længere mod øst far der hvor nu Hørhavevej møder Oddervej og op nær Katterhøj, videre mod Moesgård og Fulden og helt til Norsminde. Herfra blev der særligt udskibet korn til Norge og tømmer modtaget fra Norge. Vejen hed da også “Nordmindelandevejen”.
Oddervej blev i mange år kaldt “Hads Herreds Vej” eller blot “Herredsvejen”.

I 1805 fik kammerherre og stiftamtmand baron Güldencrone på Marselisborg tilladelse af kongen til at udstykke baroniet og sælge fæstegårdene. De fleste af fæstegårdmændene i Holme benyttede muligheden for at købe deres gårde til selveje omkring 1810. Også de to gårde i Holme, som tilhørte domkirken og Vor Frue Kirke blev købt af fæstegårdmændene. Kun 4 af gårdene i Holme og alle gårdene i Skåde vedblev at være fæstegårde til 1840’erne, hvor de også blev købt til selveje. Saralystgården blev omkring år 1800 købt af Mads Kierulff, som havde den til sin død i 1834.

Husmandssteder og smågårde
Ved udskiftningen i 1783 fik nogle af husmændene i de to byer en lille jordlod. I Holme lå disse jordlodder ved den nordlige sognegrænse mod Viby sogn, og i Skåde fik 6 af husmændene hver en jordlod, der lå helt mod syd ved sognegrænsen mod Mårslet, omtrent der hvor Søsterhøjsenderen ligger i dag. Ca. et kvart århundrede senere blev der oprettet yderligere 6 husmandssteder i Skåde langs den nuværende skov fra Oddervej og op i Skåde Bakker på jorder, som indtil da blev benyttet som græsningsområde for godset.
Kort efter at gårdene var blevet frikøbt begyndte de at sælge jord fra. I Skåde var det især udlodder i Skåde bakker og sydøst for byen, der blev solgt.