Velkommen til vores nye hjemmeside, som er laver i WordPress.
Hjemmesiden er væsentlig anderledes. Da vi lavede den gamle, eksisterede arkiv.dk ikke. Derfor blev hjemmesiden stor, fordi det dengang var den mulighed, vi havde for at dele vore billeder, film og dokumenter. Men nu sker det gennem arkiv.dk, og derfor vil den nye hjemmeside være “slankere”.

Link til arkiv.dk er nederst på denne side.

Arkivet er på Oddervej 80. Villaen er bygget af tømrermester Knud Harald Nymark i 1925.

Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv ligger på Oddervej 80, lige ved Højbjerg Bibliotek.
Man er altid velkommen på arkivet. Det gælder både, hvis man ønsker at aflevere noget, har spørgsmål eller vil undersøge noget nærmere. Der er altid kaffe på kanden!

Frivillige medarbejdere

Kaj Jensen Arkivleder           
Doris Pytlik
Gert Enevoldsen
Bitten Lybek
Bent Stougaard Nielsen
Ejgil S. Pedersen
Krista Franck
Anny Jensen
Claus Hedemann Jensen
Per Schaarup
Jette Holm Nielsen

Modtagelse af arkivalier

Arkivet modtager med tak alt relevant materiale, som kan belyse Højbjerg, Skåde og Holmes historie.
Materialet kan afleveres til låns og kopiering eller som Arkivets ejendom. Giver er altid anonym, medmindre andet aftales
Materialerne kan ligeledes klausuleres. (Betingelser for tilgang til materialet – hvem må se materialet – internet m.v.)

Ifølge arkivloven skal vi opbevare alle arkivalierne på betryggende vis. Vi forbeholder os derfor ret til ikke at registrere og opbevare alt. Der vil i så fald være en aftale mellem giver og arkivet.

Indlevering kan foretages på 4 måder:
Afleveres direkte hos Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv, Oddervej 80, 8270 Højbjerg – tirsdage 10-12
Ring til Arkivet Tlf. 24254817
Send en mail til
Kontakt arkivleder Kaj Jensen tlf. 24409258 

Eksempler på materiale vi er meget interesserede i:
Foreningsmateriale:
Vedtægter
Kassebøger og regnskaber
Foreningsblade og meddelelser
Sagsmapper
Formands- og sekretærmateriale
Grundejerforeningsmateriale
Personligt materiale:
Billeder af veje, huse, kvarterer og det åbne land.
Portrætter med angivelse af navn
Skøder og kontrakter
Personbeskrivelser
Beretninger af hændelser/ oplevelser

Når en giver afleverer et materiale, bliver der lavet en journal, så vi ved hvem, giver er, og hvad man har fået indleveret. Der laves aftaler, om det må kopieres til brug i arkivet – om det evt. skal tilbageleveres eller om det er en gave. Ligeledes laves der aftale om hvem og hvordan, man må se/læse materialet og om evt. offentliggørelse på nettet (klausuler). Ikke alt materiale har lokalhistorisk interesse, og vi forbeholder os derfor ret til at tilbagelevere eller kassere materiale eller give det til andre relevante arkiver – f.eks. Erhvervsarkivet.

Derefter registreres materialet i Arkibas. Her forsøger vi at få skrevet så mange oplysninger som muligt. Sted, personer og deres data osv. De allerfleste registreringer vil kunne ses på hjemmesiden Arkiv.dk, hvor ikke bare Højbjerg Holme Lokalhistorisk Arkivs registreringer vises, men man kan også søge på alle lokalhistoriske arkiver i Danmark.

Gå direkte til arkivets registreringer på arkiv.dk: Klik her